Beleidsplan, activiteiten

 

 

Beleidsplan, activiteiten

Gedurende de jaren 2012-2018 werd een vermogen van 122.000 € opgebouwd door middel van jaarlijkse schenkingen door de initiatiefnemers en incidentele schenkingen van andere zijde. Hiervan werd t/m 31 december 2018 103.125 € uitgekeerd (in jaarlijkse tranches of als incidentele schenkingen) aan de volgende instellingen:

 

 • Academie Muzikaal Talent, Waarder                                    31.500
 • Symfonie Orkest Rijnmond, Rotterdam                                28.000
 • Fontys Conservatorium (t.b.v. opera-uitvoeringen)              16.000
 • Dudok Kwartet (t. b. v. video-registratie)                                6.655
 • Hans Pfitzner-Gesellschaft e.V., München                            7.000
 • Oudewater zit goed (mozaiekbanken)                                   7.676
 • Podium Oudewater (Kamermuziekdagen)                            1.500
 • Touwmuseum De Baanschuur, Oudewater                           1.500   
 • Cantamus (Bachcantates)                                                       200
 • Muziekvereniging Sint Radboud                                              250
 • Dichtbundel Nelleke den Boer                                                 750

 

De per 31-12-2018 resterende reserve zal in de jaren 2019-2020 worden aangevuld middels nieuwe periodieke schenkingen door de initiatiefnemers. Het thans nog niet gealloceerde vermogen zal in de loop van de komende jaren worden toegewezen.

Het stichtingsbestuur heeft besloten in de periode 2017-2021 de Academie Muzikaal Talent met een hogere jaarlijkse donatie te ondersteunen (5 x 5.000 €) en de jaarlijkse donaties aan het Symfonie Orkest Rijnmond en de Hans Pfitzner-Gesellschaft (4.000 resp. 1.000 €) te continueren.

Daarnaast zijn in 2018 eenmalige donaties verleend aan:

 • Oudewater zit goed (3.660 € voor de vervaardiging van een mozaiekbank met als thema ‘Muziek’, in februari 2019 geplaatst tegenover het Muziekhuis Oudewater: zie https://www.oudewater. net/nieuws/de-vierde-social-sofa-of-mozaiekbank-in-oudewater-trekt-veel-aandacht
 • Muziekvereniging Sint Radboud, Schiedam (250 € t. b. v. een Gin&Jazz Concert; https://www. sintradboud.nl)
 • Nelleke den Boer, stadsdichter van Oudewater (750 € t. b. v. de uitgave van haar dichtbundel ‘Van hier’ (zie https://www/ad.nl./woerden/stadsdichter-van-oudewater-debuteert-met-bundel~aa9a82a9)

Voor 2019 zijn de volgende eenmalige donaties in het vooruitzicht gesteld:

 • 500 € aan de Hans Pfitzner-Gesellschaft (t. b. v. activiteiten in het kader van het Pfitznerjubileumjaar 2019)
 • 500 € aan de Vereniging Classici Nederland
 • 1.500 € aan een extra-prijs voor de interpretatie van twee Pfitznerliederen in het kader van het Deutscher Musikwettbewerb (https://www.deutscher-musikwettbewerb.de/wettbewerb/dmw-2019)
 • 2.100 € aan een kamermuziekconcert in Würzburg door het Zeiherquartett en andere solisten (https://www.zeiherquartett.de)

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van beloning.