Stichting Charites
KvK: 55600638
Fiscaal nummer: 8517.81.433
Bankrekening: NL97ABNA0563050640

Bestuur:
Drs. S. van der Lee, voorzitter
Mr. M.G. Biemans-van Donkelaar, secretaris
B. de Wit, penningmeester