Financiële verantwoording 2018

 

 

 

Inkomsten                                                         2018                            2017

Periodieke schenkingen                                    17.013                         15.000

Bankrente                                                               42,67

Retour gar.subsidies Podium Oudewater            2.000                           6.000

Totale inkomsten                                              19.055,67                     21.000

 

Uitgaven

Besteed aan doelstellingen

Symfonie Orkest Rijnmond                           4.000                            4.000

Academie Muzikaal Talent                            6.500                            5.000

Gar. subsidie Podium Oudewater                  2.000                            3.000

Hans Pfitzner-Gesellschaft e.V.                     1.000                            1.000

Mozaïekbank                                                 3.661,82                       4.014,60

Dudok Kwartet (video)                                                                      6.655

Vliegenthart (Bachcantates)                                                                  200

Muziekvereniging Sint Radboud           €           250

Dichtbundel Nelleke den Boer            €            750

Bankkosten                                                     108                                108

 

Totale uitgaven                                                18.269,82                       23.977,60

Resultaat                                                             785,85                       - 2.977,60

 

Balans per                                                       31-12-2018                   31-12-2017

Activa

Liquide middelen                                              20.952,14                    20.166,29

Passiva

Reserves toekomstige ondersteuningen            20.952,14                    20.166,29